UNDERVISNING

Teoriundervisningen

Undervisningen foregår v.h.a. det sidste nye undervisningssystem på markedet dvs tavleundervisning ikke pc undervisning, da dette ikke er lovligt.

IT undervisning er ikke længere lovlig dvs. det med at komme og gå som det passer sig, må man ikke længere. Alle elever skal være på samme niveau, og IT kan kun bruges som hjælpemiddel i undervisningen. Se udskrift fra den nye kørekortbekendtgørelse.:

Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal der være en kørelærer til stede i undervisningslokalet sammen med køreeleverne, som aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne. Teoriundervisningen, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdning og adfærd, skal herudover altid gennemføres som en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet. Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen.

Undervisningsforløb

Først undervises i ét emne og derefter kontrolleres, om stoffet er forstået ved hjælp af evaluerende prøver. Der er mulighed for at købe teoribøger, videobånd, lydbånd og cd-rom med teoristoffet.

Teoriundervisningen afsluttes med en prøve hos politiet, hvor du må have 5 fejl ud af 25 færdselssituationer.

Tryk her for at prøve en teoriprøve

Kørslen startes på en manøvrebane (kravlegård), derefter fortsætter vi med kørsel på en måde, så teori og kørsel følges ad. Efter teoriprøven og kort før køreprøven, skal du gennemgå et 4 timers kursus på køreteknisk anlæg, hvor du lærer korrekt bremse- og styreteknik, på såvel almindelig som glat vej.

Det hele afsluttes med køreprøven.